Broekema Wegenbouw

Of het nu asfalt, bestrating of riolering betreft, bij Broekema Wegenbouw Groningen bent u aan het juiste adres. Al meer dan 40 jaar staan wij bekend om de snelle, betrouwbare, kwalitatief goede en toch voordelige uitvoering van infrastructurele werkzaamheden. Uw opdracht kan ons niet groot genoeg zijn! Toch is in ons zeer service gerichte bedrijf uw opdracht nooit te klein of ondergeschikt. Alle opdrachten worden met grote zorg uitgevoerd.

Broekema asfalt

Asfalt

Broekema Wegenbouw uit Groningen zorgt dat goed aangelegd asfalt decennia lang mee gaat. Asfalt is onderhoudsarm en duurzaam. Daarom zijn er vele toepassingen: natuurlijk het openbare wegennet maar ook toegangswegen naar erf, parkeerplaatsen, opstelplaatsen, kuilvoerplaten, ja zelfs als vloer in bedrijfsruimten is asfalt zeer goed toepasbaar. Asfalt is een mengsel van bitumen, grind of steenslag, zand en vulstof. Het heeft vele voordelen. Het is een product dat naadloos aan te brengen is, zuurbestendig geleverd kan worden en eventueel ook vloeistofdicht. Bestaande asfalt- en/of betonverhardingen zijn eenvoudig te overlagen of te repareren met asfalt. Als na jarenlang gebruik onderhoud of reparatie noodzakelijk is, dan beperkt zich dat tot een oppervlakbehandeling of een nieuwe deklaag.

Broekema riolering

Riolering

Wij zijn rioleringsspecialist. Dagelijks zijn wij bezig met het vervangen, repareren en nieuw aanleggen van hoofdrioleringen en ook van huis- en terreinaansluitingen. Wij ontwerpen het riool, regelen vergunningen en aansluitingen op gemeenteriool, leggen het riool aan en onderhouden het. Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk. Broekema Wegenbouw levert onder andere:

  • Buitenriolering van pvc en beton
  • Persleidingen
  • Septictanks, olie- en vetafscheiders,
  • Infiltratiesystemen

Rioleringswerkzaamheden in binnenstedelijke gebieden en het bouwrijp maken van terreinen behoren tot de kennis en ervaring van Broekema Wegenbouw.

Broekema Hotbox

Hotbox

Wij leveren asfalt altijd op de juiste verwerkingstemperatuur. Snel, efficiciënt, geen restanten, geen verspilling, geen of korte stremming van de weg. Voordeel ten opzichte van de meest voorkomende hotboxen: er kunnen twee soorten asfalt in één keer worden meegenomen, waardoor reparaties veel sneller klaar zijn en de overlast beperkter. Vrachtauto is voorzien van weeginstallatie zodat een nauwkeurige dosering mogelijk is. Doseergoot reikt tot anderhalve meter naast de auto. Als een asfaltweg aan onderhoud toe is, kun je door het uitvoeren van een aantal essentiële reparaties de levensduur verlengen. Een mogelijkheid die in economische zware tijden een goede uitkomst kan bieden.

Diverse mogelijkheden:

  • Huur complete set, eventueel met frees en veegzuigauto
  • Huur hotbox op 8×4 met chauffeur en één man bediening
  • Huur bus met kleefunit en bediening
  • Huur Bomag BW100 wals met machinist
  • Uitbesteden per m2
 

Wij kunnen voor u de weginspectie uitvoeren en een onderhoudsadvies geven
Voor meer informatie zie: www.broekemawegenbouw.nl

Broekema bestrating

Bestrating

Deskundig advies, dat is wat u van ons kunt verwachten. Hierbij houden wij rekening met de gebruiksintensiteit, de afwatering en de afstemming op de omgeving. Bij de keuze van bestratingen, zoals klinkers en tegels, spelen ook de vorm, grootte en kleur een belangrijke rol. Uiteraard verzorgt Broekema Wegenbouw ook het onderhoud van uw bestrating. De werkzaamheden worden meestal handmatig uitgevoerd. Afhankelijk van de aard en grootte van een werk kan dit machinaal worden uitgevoerd. Het grootste voordeel voor u is de kortere uitvoeringstijd en de meestal (iets) lagere kosten.

Broekema beton- en stelconplaten

Beton- en Stelconplaten

Flexibele verharding:
Snel gelegd, eenvoudig op te nemen en te verplaatsen; ook te huur voor tijdelijke verharding.

Financieel aantrekkelijk:
Lage legkosten per m2 en in tegenstelling tot andere verhardingstypen lage afschrijvingskosten door de hoge restwaarde; besparing op de dikte van de onderlagen.

Groot draagvermogen:
Door de grote afmetingen een goede drukverdeling op de ondergrond, grote keus in typen plaat: altijd een passende plaat voor elke type belasting.

Weinig onderhoud:
Door de goede drukverdeling minder kans op verzakkingen, indien herleggen toch nodig mocht zijn, kan dit eenvoudig en snel worden uitgevoerd.
De oplossing voor duurzame verharding van terreinen met zwaar verkeer met hoge draai, wring- en schuifkrachten. De verschillende soorten betonplaten zijn ook geschikt voor andere al dan niet tijdelijke infrastructurele toepassingen zoals parkeerterreinen, toegangswegen, opslagplaatsen en-hallen, losplaatsen enz. M.b.v. pasplaten zijn complete vloeren en bestratingen realiseerbaar t.b.v. industrie, bouw en landbouw.