Legverbanden

Het legverband bepaalt het aanzicht van uw terras of inrit

Zigzag verband

Het zigzagverband is een variant op het halfsteens- en keperverband. Bestratingen uit diagonaal, keper- en zigzagverband zijn meestal plezierig te berijden omdat de banden niet haaks op de voegen staan.

Halfsteensverband

Bij dit verband staan de straatstenen steeds loodrecht op de kantstrook. Voordeel: weinig hakwerk en de straatstenen kunnen snel worden gelegd. De opzet bestaat beurtelings uit halve en hele stenen. De straatmaker kan de positie van elke steen richten naar de voeg van twee gelegde stenen. Het andere eind van de lagen wordt afgesloten met gehakte stenen. Maat ongelijkheid vormt bij dit verband geen bezwaar. Voor het opzetten en sluiten moeten bij voorkeur halve stenen of drieklezoren worden gebruikt. Het halfsteensverband heeft de neiging te kruipen naar de rijrichting. Daardoor kan een enigszins golvend patroon loodrecht op de weg-as ontstaan.

Keperverband

Het keperverband brengt grote stabiliteit in de bestrating maar vraagt aan de zijkanten om iets meer hakwerk. Bij het keperverband is in tegenstelling tot het halfsteensverband geen opzet en sluiting nodig. De stenen worden diagonaal of loodrecht op de kantlagen aangesloten. Het verwerken van gehakte stenen, kleiner dan een halve steen, moet worden vermeden.

Blokverband

Het blokverband is het meest eenvoudig in verwerking. Straatwerk uitgevoerd in blokverband wordt gekenmerkt door een lage stabiliteit. Blokverband wordt toegepast als noodbestrating of als sierbestrating.

 

 

Op ons uitgebreide showterras aan de Peizerweg 148A te Groningen laten wij u graag de verschillende verbanden in de praktijk zien.

Elleboogverband

Dit verband is eigenlijk een keperverband, dat niet diagonaal wordt verlegd. Ook het elleboogverband wordt gekenmerkt door een redelijke stabiliteit, doordat de helft van de stenen met de lengteas in de rijrichting komt te liggen. Het hakwerk blijft beperkt tot een aantal halve stenen. De stenen worden lood- recht op, of evenwijdig aan, de kantlaag gelegd.