Verwerking

Tips & advies over de verwerking

De verwerking van het materiaal bepaalt het aanzicht

De materialen worden om beschadigingen te voorkomen goed verpakt bij u aangeleverd. Controleer na ontvangst van de goederen direct of u de juiste materialen in de juiste hoeveelheid heeft ontvangen. Zijn de pakken voorzien van dezelfde kleur- en/of productiecodes? Zie ook toe op zichtbare schade of gebreken. Neem indien er iets niet in orde is contact op met één van onze medewerkers.

Materiaal is alles

Draag zorg voor een goede bescherming en voorkom vervuiling van het materiaal door het zoveel mogelijk in de verpakking te laten zitten en het af te dekken tot het verwerkt gaan worden. Bij sommige producten wordt een informatieblad toegevoegd. Houdt u aan de hierop gestelde voorschriften of aanbevelingen.

Meng het materiaal

Omdat bij veel materialen kleine kleur- en structuurverschillen aanwezig zijn is het van belang de materialen zoveel mogelijk te mengen om een harmonieuze verdeling te krijgen. Er moet hiervoor uit zoveel mogelijk pakken gemixt worden. In het algemeen komt er uit een pak kolomsgewijs van boven naar beneden, dus niet laag voor laag, de beste kleurmenging.

Voorkom beschadiging van het materiaal bij het vervoer naar de werkplek en verwijder vuil na het verwerken zo snel mogelijk. Wellicht ten overvloede: Verwerk géén materiaal dat zichtbare schade of gebreken vertoond! Eenmaal verwerkt materiaal wordt als geaccepteerd beschouwd!

Het zandbed of cunet dient schoon te zijn. Gebruik uitsluitend schone zandsoorten en voorkom verontreiniging met grond of harde delen. Gebruik indien extra stabilisatie gewenst is de ondergrondversteviger.

Bijna alle materialen, maar zeker de strakke bestratingsmaterialen en tegels van natuursteen, worden bij voorkeur gelegd met een voeg, afhankelijk van het materiaal tussen de pakweg 2 en 10 mm. Door de voeg kunnen mogelijke kleine maatverschillen worden opgevangen. Zonder deze voeg bestaat bovendien de kans op randbeschadigingen.

Voegmaterialen

Bij bestratingen zijn brekerszand, voegzand en voegsplit geschikte voegmaterialen. Vul de voegen vóór het aftrillen. Let er op dat bij het aftrillen een juiste en schone trilplaat wordt gebruikt, gebruik voor kwetsbare materialen een beschermende mat.

Na het aftrillen kan de voeg afgevuld worden. Natuursteentegels en grote formaten betontegels niet aftrillen in verband met grote kans op breuk. Voegmortel is een extra stevig voegmiddel, waarmee onkruid en wegspoelen van het voegmateriaal wordt voorkomen.

Bij gebruik van de meeste mortels dient de voeg minimaal 5 mm. breed en 30 mm. diep te zijn. Er zijn voegmortels met verschillende eigenschappen, voor verschillende toepassingen.

Laat u goed adviseren en lees om teleurstelling en ellende achteraf te voorkomen de gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig of laat het voegen over aan een professional.